flag-gb flag-my flag-zh flag-id flag-th flag-vi

Become an IB

Chứng Chỉ Xanh

Tình hình doanh thu
5000-7000 USD cho 2 tháng.
Thưởng trên doanh thu
5% (250-350 USD) medal

Yêu cầu làm việc:

 1. Phân bổ ít nhất 25 tài liệu khuyến mãi
 2. Cập nhật Facebook của bạn hoặc blog của bạn ít nhất một lần một tuần
 3. Thu hút ít nhất 2 nhà đầu tư trong vòng 2 tháng


Chứng Chỉ Xanh

Tình hình doanh thu
7000-10000 USD cho 2 tháng.
Thưởng trên doanh thu
5% (350-500 USD) medal

Yêu cầu làm việc:

 1. Phân bổ ít nhất 35 tài liệu khuyến mãi
 2. Cập nhật Facebook của bạn hoặc blog của bạn ít nhất một lần một tuần
 3. Thu hút ít nhất 2 nhà đầu tư trong vòng 2 tháng

Chứng Chỉ Đỏ

Tình hình doanh thu
10000-20000 USD
Thưởng trên doanh thu
5% (500-1000 USD) medal

Yêu cầu làm việc:

 1. Phân bổ ít nhất 50 tài liệu khuyến mãi
 2. Cập nhật Facebook của bạn hoặc blog của bạn ít nhất một lần một tuần
 3. Thu hút ít nhất 2 nhà đầu tư trong vòng 2 tháng

Chứng Chỉ Đồng

Tình hình doanh thu
20000-35000 USD.
Thưởng trên doanh thu
5% (1000-1750 USD) medal

Yêu cầu làm việc:

 1. Phân bổ ít nhất 100 tài liệu khuyến mãi
 2. Cập nhật Facebook của bạn hoặc blog của bạn ít nhất 2 lần một tuần
 3. Thu hút ít nhất 4 nhà đầu tư trong vòng 2 tháng
 4. Gặp gỡ các đối tác ít nhất một lần một tháng

Chứng Chỉ Bạc

Tình hình doanh thu
35000-50000 USD.
Thưởng trên doanh thu
5% (1750-2500 USD) medal

Yêu cầu làm việc:

 1. Phân bổ ít nhất 175 tài liệu khuyến mãi
 2. Cập nhật Facebook của bạn hoặc blog của bạn ít nhất 3 lần một tuần
 3. Thu hút ít nhất 6 nhà đầu tư trong vòng 2 tháng
 4. Gặp gỡ các đối tác ít nhất một lần một tháng

Chứng Chỉ Vàng

Tình hình doanh thu
50000-75000 USD
Thưởng trên doanh thu
5% (2500-3750 USD) medal

Yêu cầu làm việc:

 1. Phân bổ ít nhất 250 tài liệu khuyến mãi
 2. Cập nhật Facebook của bạn hoặc blog của bạn ít nhất 5 lần một tuần
 3. Thu hút ít nhất 8 nhà đầu tư trong vòng 2 tháng
 4. Gặp gỡ các đối tác ít nhất một lần một tháng
 5. Thực hiện các hoạt động khuyến mãi với các đối tác ít nhất một lần trong 2 tháng (tất cả các tài liệu về hoạt động khuyến mãi được cung cấp bởi công ty)
 6. Có một văn phòng thương hiệu hoặc môt trung tâm đào tạo thương hiệu ( tất cả các tài liệu được cung cấp bởi công ty)

Master IB

Tình hình doanh thu
từ 100 000 USD
Thưởng trên doanh thu
5% (từ 5000 USD) medal

Yêu cầu làm việc:

 1. Phân bổ ít nhất 500 tài liệu khuyến mãi
 2. Cập nhật Facebook của bạn hoặc blog của bạn ít nhất 5 lần một tuần
 3. Thu hút ít nhất 10 nhà đầu tư trong vòng 2 tháng
 4. Gặp gỡ các đối tác ít nhất một lần một tháng
 5. Thực hiện các hoạt động khuyến mãi với các đối tác ít nhất một lần trong 2 tháng (tất cả các tài liệu về hoạt động khuyến mãi được cung cấp bởi công ty)
 6. Có một văn phòng thương hiệu hoặc môt trung tâm đào tạo thương hiệu ( tất cả các tài liệu được cung cấp bởi công ty)
 7. Thực hiện chương trình đào đạo ít nhất một lần trong một tháng
 8. Hoạt động tổ chức các sự kiện dưới thương hiệu công ty ( được tài trợ bởi công ty)

Tin Tức Đầu

Reduced spreads are available until August 30!

2019-07-30 09:31:53

Dear traders and partners, FortFS extends deadlines for the reduced spreads! From July 19 to August 30, 2019, spreads for the 4 most popular currency pairs are: EURUSDf: 0.8 GBPUSDf: 0.9             USDJPYf: 1.0             XAUUSDf: 3.5

Welcome Bonus $75

2019-06-25 07:36:02

Welcome Bonuse $75 returns, for 10 days only! Experiment with market trading without depositing. Trade indices, Forex, precious metals, futures, stocks – full range of instruments on one account!